نام پدر : شعبان
تاریخ تولد :1338/04/16
تاریخ شهادت : 1362/11/21
محل شهادت : مریوان

مشخصات

شهر :
بخش :
شهرستان : چالوس
استان : مازندران
جنسیت : مرد
وضعیت تاهل : مجرد
شغل : ورزشکاران
آبادی :
یگان : سپاه دیواندره
نوع عضویت : سپاه - كادر
مذهب : شیعه
دین : اسلام‌‌
نام پدر : شعبان
مسئولیت : فرمانده دسته
رشته تحصیلی :
تحصیلات : متوسطه
تخصص : عملیات
کد شهید : 3644
رسته : پیاده
نام مادر : هاجر مرتضوی ثابت نیا

شناسنامه شهادت

موضوع شهادت : کردستان
عملیات :
محل شهادت : مریوان
تاریخ شهادت : 1362/11/21
نحوه شهادت : تیر به شکم

شناسنامه تدفین

شهر : چالوس
بخش :
شهرستان : چالوس
استان : مازندران
گلزار : یوسف رضا
تاریخ تدفین : 1362/12/03
آبادی :

توضیحات