دست نوشته ای از شهید ابراهیم فیاضی
طرح گرافیکی حاضر برگرفته از یاداشتی از شهید ابراهیم فیاضی می باشد.همچنین برای اطلاعات بیشتر در مورد این شهید می توانید به پروفایل مربوط به آن شهید بروید که با کلیک بر این قابل مشاهده است.

برای دیدن عکس در ابعاد اصلی روی آن کلیک کنید