یاداشتی از شهید حسین مهدی زاده
طرح گرافیکی حاضر برگرفته از یاداشتی از شهید حسین مهدی زاده می باشد.همچنین برای اطلاعات بیشتر در مورد این شهید می توانید به پروفایل مربوط به آن شهید بروید که با کلیک بر این قابل مشاهده است.